Arkitektfirma

Vi er arkitekter og bygningskonstruktører, der gerne hjælper med rådgivning og bistand fra idé til det færdige projekt med følgende ydelser:


-    Skitse- og idéforslag.
-    Prisoverslag.
-    Detailprojektering og beskrivelse.
-    Myndighedsansøgning.
-    Indhentning af tilbud.
-    Kontrakt med entreprenør.
-    Koordinering og tilsyn med arbejdsudførelse.
-    Afleveringsforretning og byggeregnskab.

Vores arbejdsområder er meget forskelligartede og giver her igennem en meget bred viden og erfaring inden for byggesektoren.
Af arbejdsområder og bygningskategorier kan nævnes:


-    Renovering og vedligehold af A/B og E/F boligforeninger..
-    Ombygning af erhvervsejendomme.
-    Tilbygning, - bolig og erhverv.
-    Bygningsbesigtigelse og tilstands- og vedligeholdelsesrapporter.
-    Rådgivning i forbindelse med køb af bolig og erhvervsejendom.
-    vurdering af andelsboliger ved køb/salg.
-    Specifik rådgivning omkring bygningsskader og afhjælpning
      for råd/svamp, fugt, isolering, kontruktion, materialer mv.
-    Byfornyelsesopgaver i Københavns Kommune.
-    Kontorindretninger / moderniseringer.